Bibliotheek

De EFV beschikt over een eigen verenigingsbibliotheek, opgebouwd in de meer dan 95-jarige geschiedenis van de vereniging. Het lenen van boeken en/of postzegelcatalogi is voor de leden geheel gratis. Het lenen kan tijdens de ledenbijeenkomsten in de Hoeksteen via de bibliothecaris of de secretaris.

Als lid van de EFV kunt u ook gratis, behoudens eventuele portokosten, gebruik maken van de uitgebreide bibliotheek van de Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelisten Verenigingen in Houten.

Link naar ‘Reglement Bibliotheek’ uit Statuten en Reglementen

Link naar 'Catalogus Bibliotheek'

Link naar 'Catalogus bibliotheek van KNBF'